Woord van de dag: Wereldje

Een wereldje is een subcultuur of scene. Je hebt wereldjes in soorten en maten. Soms zijn ze omgeven door glamour of mysterie, of hebben ze juist een hoog alternatief gehalte. In ieder geval vinden buitenstaanders een wereldje altijd spannend, maar het is zelden makkelijk om erin binnen te dringen. Als je een wereldje wil binnenkomen kan het helpen om connecties te hebben. Dat biedt echter geen garanties. Voorbeeldzin: “In het muziekwereldje lopen heel wat singer-songwriters rond.” Of: “Na vijf jaar op de catwalk is zij uit het wereldje gestapt.” De hamvraag blijft of al die wereldjes ook rond zijn, of toch vierkant.