Woord van de dag: Antiwitwaswet

Ik hoorde over de nieuwe antiwitwaswet die het kabinet wil doorvoeren. Het is spijtig dat er zoveel gefraudeerd wordt dat zo’n wet nodig is, maar… wát een woord! Antiwitwaswet, antiwitwaswet, antiwitwaswet. Dat ritme, die klanken. Het danst en zingt, het huppelt als een reekalf zo dartel. Ook zou het niet misstaan in een vers van Annie M.G. Schmidt. En dan rijmt het óók nog eens op Pim-pam-pet: de A van antiwitwaswet. Echt een feestje als je zo’n woord tegenkomt in en verder wat grauwe nieuwsomgeving.