Woord van de dag: Wintergast

Wie zich wel eens in heeft vogels verdiept, weet dat ons land in deze tijd wordt bezocht door talloze wintergasten. Die ontvluchten de kou in het noorden om te overwinteren in ons relatief zachte klimaat. Zomergasten zijn er nu niet. Die kregen het aan het eind van de zomer al koud, en zijn vertrokken naar het zuiden.

Maar niet alleen onder vogels heb je zomer- en wintergasten. Vandaag maakt een typische wintergast zijn opwachting in Nederland: Sinterklaas.

Hoewel hij zich misschien op het moment vooral een dwaalgast voelt, nu er in sommige plaatsen is gesleuteld aan de uitvoering van zijn intocht.