Woord van de dag: Poppenkast

Bij poppenkast denk je misschien aan het mini-theater van Jan Klaassen en Katrijn. Of aan de figuurlijke betekenis die het woord heeft gekregen (“Wat een poppenkast weer in Den Haag.”) Maar er is ook een andere, minder voor de hand liggende betekenis. Namelijk de poppenkast in een vlindertuin. Dat is de vitrine waarin verpopte rupsen soort-bij-soort worden neergehangen, in een zorgvuldig gemonitord klimaat, zodat de poppen zoveel mogelijk kans maken om zich tot een mooie vlinder te ontwikkelen.