Woord van de dag: Ontdooien

Na die hagel- en sneeuwbuien van de afgelopen dagen, lijkt het vandaag allemaal weer wat ontdooid te zijn. Maar wat een merkwaardig woord, eigenlijk. Als je ergens de dooi vanaf haalt (ont-dooit), dan bevriest het toch juist? Ontvriezen zou een veel logischer benaming zijn voor ontdooien.