Woord van de dag: Vrouwenaflossing

Woord van de dag: Vrouwenaflossing. Die term hoorde ik toen mijn tv op een sportzender was blijven staan. Gelukkig begreep ik uit de context (schaatsen) dat het om een soort estafette moest gaan. Anders had ik het echt een héél raar woord gevonden…