Woord van de dag: Voorganger

In de kerk gaat de voorganger de gemeente voor in de dienst en het gebed. Een belangrijke functie, die mensen soms jarenlang bekleden. Maar op enig moment stopt de voorganger er natuurlijk toch een keer mee. Dan komt er een opvolger, en wordt de aftredend voorganger de voorganger van de voorganger. Sommige voorgangers sluiten zich aan bij een voorgangersvereniging. Zo’n vereniging heeft niet alleen leden, maar ook een bestuur met een secretaris, een penningmeester en een voorzitter. En die laatste heeft ooit ook weer iemand opgevolgd, namelijk de voorganger van de voorzitter van de vereniging voor voorgangers.